La PAHC Baix Monsteny hem comprat el domini web baixmontseny.org per poder compartir-lo amb altres col·lectius, entitats o organitzacions de base de la zona creant subdominis com el de la nostra pàgina (nomdelentitat.baixmontseny.org).

El servei d’allotjament el proporciona gandi.net, una empresa que dóna suport a projectes amb filosofia de programari lliure. El pagament del domini i del servei d’allotjament es fa amb aportacions petites voluntàries de les entitats i es recorda anualment.

Utilitzem el domini: