Comunicat en relació al desnonament executat el dia 9 d’abril del 2021

Avui divendres 9 d’abril de 2021 s’ha executat el desnonament de la Raquel i el Juan Pedro en presència de les ARRO. Un grup de persones de tota la comarca convocades per la Plataforma d’Afectades per l’Habitatge i el Capitalisme del Baix Montseny ens hem trobat a la porta de l’edifici per intentar aturar-lo després de no haver-ho pogut fer per la via administrativa. 

La família desnonada es troba en una situació de vulnerabilitat i en risc d’exclusió residencial, situació agreujada per la crisi sanitària i problemes de salut. La família es va reincorporar fa poc a l’assemblea, fet que ha dificultat l’acompanyament i treball previ de mediació amb la propietat. Tot i l’intent de diàleg, la propietat no ha volgut deixar dos mesos més de marge perquè la Raquel i la seva família trobin una solució habitacional. 

Assenyalem també que no s’ha pogut garantir un reallotjament digne. Tal i com recull l’article 5 de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica:  

Les administracions públiques han de garantir en qualsevol cas el reallotjament adequat de les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial que estiguin en procés d’ésser desnonades de llur habitatge habitual, per a poder fer efectiu el desnonament. El mecanisme de garantiment del reallotjament l’ha d’acordar la Generalitat amb l’Administració local per als casos que les meses de valoració que regula la secció IV del Decret 75/2014, del 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge, tramitin com a emergències econòmiques i socials.

Després del desnonament, ens hem traslladat a Serveis Socials. Avui la Raquel i el Juan Pedro dormiran en una pensió de Cardedeu i dilluns es tornaran a trobar amb els Serveis Socials per trobar una solució a curt termini. Tenim ben present que la solució a llarg termini no arribarà de la mà ni de l’Ajuntament, que diu que no disposa de pisos per habitatge social, ni de la Generalitat, que té una llista d’anys per accedir a un habitatge de la mesa d’emergència. Una vegada més, caldrà que tornem a ser nosaltres, la PAHC, qui aconseguim un reallotjament digne

Per això fem també èmfasi en l’article 7 de la mateixa Llei que recull els mecanismes pels quals l’administració pot resoldre la cessió obligatòria d’habitatges per tal d’incorporar-los al Fons d’habitatges de lloguer per a polítiques socials i ampliar així el parc d’habitatge social. La PAHC Baix Montseny, denunciem que aquesta llei no s’està acomplint i que, per tant, s’està incorrent en un delicte.                     

Els animals de la Raquel i en Juan Pedro s’han quedat tancats al pis després del desnonament. Posem l’èmfasi en que la Policia local i l´Ajuntament en són responsables segons l’article 337 del Codi Penal. 

Seguirem lluitant perquè l’habitatge és un dret i perquè juntes som més fortes!

Deixa un comentari